• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Автоматизация и управление на процеса

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА

Лаборатория за контрол и управление на моделируеми системи за автоматизация, управлявани чрез програмируеми логически контролери (PLC). Светофари, асансьори, управление на постоянно токови и променливотокови електродвигатели и др.