• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Възобновяеми енергии

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИ

Тренажори за изучаване на фотоволтаична соларна енергия, вятърна енергия, слънчево-топлинна енергия, водородно-клетъчна енергия, термална енергия, хидроелектрическа енергия и енергия от биомаса.