• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Електрически машини

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

Лаборатория за изучаване на електрическите машини с мощности: 0.2; 0.3; 1.1; 3.5 kW. Еднофазни и трифазни; асинхронни двигатели, работещи на променлив ток, двигатели, работещи на постоянен ток, синхронни машини,трансформатори.