• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Измервателни уреди

ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ

Включва всички общоползвани уреди като: осцилоскопи, функционални генератори, мултимери, логически анализатори, спектрални анализатори, честотомери, ампермери, волтмери и ватмери и др.