• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Мултифункционална интерактивна електроника (TIME)

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ИНТЕРАКТИВНА ЕЛЕКТРОНИКА

Тренажор от различни платки с програмно обезпечение (software) за изучаване на различни приложения в електрониката като: електричество и електромагнетизъм, електронни устройства, усилватели, цифрова електроника, телекомуникации, автомобилно и биомедицинско приложение.