• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Общообразователно обучение

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

Лаборатория за изучаване на процесите като статична и динамична механика, вълна, звук, електростатика, термодинамика, магнетизъм, електричество и електроника, светлина, оптика, химия, физика, биология и т.н. Предназначена за среднообразователни училища.