• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Отворена лаборатория (монтаж)(open lab)

ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ

Това е лаборатория, която има пълен набор от компоненти, необходими за изграждане на електрически двигател за постоянен или променлив ток. Това позволява да се изучат приниципите на магнитната индукция и свойствата на машините.