• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Петролна и газова химия

ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА ХИМИЯ

Катодна защита срещу корозия, петроло-химически инсталации и машини. Тренажори за петроло-газовата промишленост.