• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Пневматика и хидравлика

ПНЕВМАТИКА И ХИДРАВЛИКА

Тренажори по пневматика и хидравлика, както и електропневматика и електрохидравлика. Цилиндри, клапани, превключватели и всичко необходимо за изучаване на операционните принципи.