• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Телекомуникации

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Панели за изучаване на аналогова и цифрова комуникации, предаване и приемане на сигнали, мултиплексиране. Тренажори за видео и звукова система, локална и глобална мрежа (LAN, WAN). Телефония.