• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Технология на контрола

ТЕХНОЛОГИЯ НА КОНТРОЛА

Лаборатория за изучаване на основните принципи на технологичния контрол . Изучават се главните функции на процесите, контролерите и контролируемите системи, както и взаимодействието между елементите на предаването.