• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Стендове за обучение

Стендове за обучение – това представляват работни места с електрическо захранване,  рамки или табла за разполагане на компоненти (електрически инсталации, битова автоматизация) и опорни бази за закрепване на двигатели и трансформатори.

Стендовете за обучение са подходящи за практически упражнения по сглобяване на електрически инсталации, двигатели и трансформатори и създаване на практически умения за работа с тях.

 

Технически симулатори за обучение

Технически симулатори за обучение - това са специални табла, които анализират  специфичен предмет и го възпроизвеждат чрез цветна диаграма, механична част и електрически/ електронни схеми . Така симулаторът показва реалните действия на компонентите и на веригите, като се симулира тяхното поведение чрез управление и избрани условия от ученика и преподавателя директно от таблото или от компютъра. Всеки компонент  може да се идентифицира, чрез ясно означение върху таблото.

Симулацията се управлява, контролира и визуализира  от компютъра чрез аналогови /цифрови индикатори. С помощта на тестове и измервания  може да извършва и отстраняване на повреди.

Всеки симулатор е окомплектован със софтуер, позволяващ  обучението да се извършва само чрез  компютъра, без  други материали.  Той включва  серия уроци  с теоретична част по съответния предмет на симулация и ръководство по извършване на самия процес   от практически  аспект. Освен това , софтуерът е снабден с интерфейс  към софтуер за управление на лабораторията, който осигурява напълно интегрирана  система за обучение 

 

Симулатори и тренажори

Симулатори и тренажори - те са сериозно застъпени в обучението по:

·         автомобилизъм  (автотроника) с всички възможни процеси в устройството и  управлението на автомобила;

·         термотехника  (термотроника)  -  климатизация , хладилни съоръжения за бита и търговски,  топлообменни съоръжения и за загряване на вода и др.

Технически симулатори

Технически симулатори са табла , които анализират  специфичен предмет и го възпроизвеждат чрез цветна диаграма, механична част и електрически/ електронни схеми .

Така техническият симулатор  показва реалните действия на компонентите и на веригите, като се симулира тяхното поведение чрез управление и избрани условия от ученика и преподавателя директно от таблото или от компютъра.

Всеки компонент  на техническия симулатор може да се идентифицира , чрез ясно означение върху таблото.

Симулацията се управлява, контролира и визуализира  от компютъра чрез аналогови /цифрови индикатори. С помощта на тестове и измервания  може да извършва и отстраняване на повреди.

Всеки технически симулатор е окомплектован със софтуер, позволяващ  обучението да се извършва само чрез  компютъра, без  други материали.  Той включва  серия уроци  с теоретична част по съответния предмет на симулация и ръководство по извършване на самия процес   от практически  аспект. Освен това , софтуерът е снабден с интерфейс  към софтуер за управление на лабораторията, който осигурява напълно интегрирана  система за обучение 

 

Приложение на симулаторите

Симулаторите са сериозно застъпени в обучението по:

-  автомобилизъм  (автотроника) с всички възможни процеси в устройството и  управлението на автомобила;

-  термотехника  (термотроника)  -  климатизация , хладилни съоръжения за бита и търговски,  топлообменни съоръжения и за загряване на вода и др.

Технически тренажори

Тренажорите са учебно оборудване имитиращо и моделиращо близки до реалните действия на различни системи и подсистеми.  Тренажорите често са изградени от промишлени компоненти, които пресъздават реални ситуации.

Някои тренажори  представляват мултидисциплинарни лаборатории, които изучават различни процеси и действия като  например "интелигентната мрежа" за разпределение на електроенергия.

Тренажорите са подходящо учебно оборудване както за средния курс, така и за висшия курс на техническо обучение.

Приложение на тренажорите

 

Те са застъпени в следните области:

-  автоматизация и управление на процеса (PLC, датчици и превключватели, регулиране на мотори , хидравлика и пневматика);

-  робототехника;

- електрически машини;

- енергетика : "интелигентна мрежа" за генериране, разпределение и потребление на  електрическа енергия

-  телекомуникации;

- възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични, вятърни , соларно термични, 

   водни : турбини, водородни клетки и смесени)

- петролно газови  тренажори ( химически процеси)

 

Тренажорите работят със софтуер за набиране на данни и дисплей и интерфейс към компютъра.

 

 

Всички видове учебно оборудване се доставят с подробни ръководства за монтаж, пуск и работа и учебници с практическите упражнения, които могат да се извършват с тях.

Модул VB 5272 - шаси на дизелов двигател FIAT с ABS и хидравлична кормилна уредба + работеща светлинна система (върху стенд на колела) – електрическа

image002

Четири цилиндров дизелов двигател FIAT (надлъжномонтиран) с електронно впръскване

image004

VB 5150

Модел на 4 тактов дизелов двигател с електронно запалване (върху поставка) ръчно VB7460

image006

Bosch ротационна впръскваща помпа (върху подставка)

image008

B10240

Модел на ванкелов двигател (върху поставка) ръчен

 image010

VB7500

Кормилна уредба с електрическо задвижване(върху поставка за маса) – ръчна

image018

Скоростна кутия с диференциал с 5 предни е 1 задна скорости

image018

Турбо-интеркулър (върху поставка) – ръчен

image020

VB10450

VB 9990 обучителен стенд за мпс за отстраняване на грешки по кабелната система(върху стенд ) конвенционално запалване със свещи –електрически

image022

Модул VB 12230 - спирачна система ABS (демонстрационно табло) върху стенд на колела

image024