• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Тренажор по програмиране

trenazor1 trenazor2

Списъкна компонентите:

1.RaspberryPi3
2.LED (светодиодни)индикаторина GPIO
3.Тестова платка
4.LCD (течнокристален) модул(MCP23008)
5.Захранващ вход(5V)
6.Светодиоднаматрица (MAX7219)
7.4-разряден седемсегментен LED индикатор (HT16K33)
8.Вибрационен двигател
9.Датчикза светлина (BH1750)
10.Зумер
11.Датчик зазвук
12.Датчик за движение
(LH1778)13.Ултразвуков датчик

 

14 и15.Интерфейсна серво системите
16. UART- сериен канал
17. Стъпков двигател (ULN2003)
18. Датчик за накланяне (SW-200D)
19. Инфрачервен датчик
20. Датчик за допир(TTP223)
21. Датчик за температура ивлажностDH11
22. Реле
23. Матрица бутони<
24. Самостоятелнибутони
25. RFID- радиочестотен модул за идентификация (MFRC522)
26. Ключове

Интер Машинекс ООД предлага специализиран комплект от хардуерно и софтуерно компютърно решение за обучение на ученици, които желаят да направят своите първи стъпки в програмирането по един иновативен, лесен и забавен начин. Комплектът е компактен в куфарче, лесен за обслужване, надграждане и е на достъпна цена, за да може всеки един ученик да има свое собствено устройство. В него са включени както достатъчно на брой и различни по вид хардуерни елементи (микро-контролери, сензори, релета, бутони, лампи, превключватели и пр), два програмни езика: Scratch и Phyton, така също и Minecraft платформата, която дава възможност на учениците да създават и моделират тяхна собствена игра.

Scratchе програмен език разработен специално за ученици на възраст между 8 и 18 години като помага за развитието на тяхната креативност, систематичност и работата в екип. Scratch се използва в над 150 стрнани и е преведен на повече от 40 езика в това число и български. Представлява блоково базиран език и чрез игрови процеси, анимация и звуци развива програмното мислене по един лесен и достъпен начин.

Phyton е скриптов обектно ориентиран език (текстови език) и е четвъртият по популярност програмен език в света като се нарежда веднага след Java, C и C++. Текстовите езици са известни с това, че са сравнително лесни и бързи за научаване, тъй като позволяват логическо описване на обекти от реалният живот с думи. Този език дава възможност за едно по-сериозно и задълбочено изучаване на програмирането,като позволява използването на различни програмни похвати за структуриране на кода използвайки различни видове абстракции, класове, методи, наследяване и пр.

Minecraft е игра създадена като образователен инструмент, предлагаща на преподавателите нов начин да ангажира вниманието на учениците и да запали тяхната страст към програмирането. С нея учениците ще имат възможност да променят програмния код и в реално време да виждат как тези промени се отразяват на играта. По този начин учениците биха могли да я моделират по начин, по който те желаят и дори да я надграждат.

Хардуерни елементи (микро-контролери, сензори, релета, бутони, лампи, превключватели и пр.) могат да дадат на учениците един напълно нов поглед за света около тях и затова как лесно може да се контролират неодушевени предмети, като лампи, телевизори, климатици и пр. с кликване през техния личен телефон – така нареченото Internet of Things. Всичко това обаче за да се случи, учениците ще трябва предварително сами да създадат кода, който да прави това.

Предлаганият от Интер Машинекс ООД комплект за обучение по програмиране ще даде възможност на учениците да видят как кода, който те сами са създали може да промени света около тях.