• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Учебно оборудване за средно и висше образование

ИНТЕРМАШИНЕКС  ООД  предлага учебно оборудване за техническите професионални гимназии и за следващите нива на техническо  образование и квалификация. Учебното оборудване представлява комплексни системи на обучение предлагащ съответния предмет  с  теоретична част и набор от практически демонстрации.

Учебното оборудване предлага нагледно преподаване на материала с демонстрация на основни закони и резултати по основни предмети, изучавани в професионалните гимназии и висши училища като :

- Учебното оборудване  по електричество, електротехника,  електрически инсталации, електрически машини

- Учебното оборудване  по електроника : базова, мултифункционална,  биомедицинска, силова;  автотроника

- Учебното оборудване  по автоматизация, управление на процеса, технология на контрола, битова автоматизация, PLC, робототехника

- Учебното оборудване по  термотехника, енергетика, телекомуникации

- Учебното оборудване  по възобновяеми енергии

 

Разгледайте пълната ни гама учебно оборудване на нашия сайт. Ако се нуждаете от повече информация или ценова листа, не се колебайте да ни потърсите на телефон: 02/ 980 78 00 или на електронната ни поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Харесайте и продуктовата страница на фирмата във Facebook. Там можете да разгледате илюстрации на модели оборудване за обучения, както и да прочетете статии с новостите в бранша. 

1. ФИЗИКА

1-1 1-2 Електростатични явления
Магнетизъм
Механика
Акустика
Оптика
Термодинамика

2. ЕЛЕКТРОНИКА И ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА

1-1 1-2

 

Основи на електротехниката
  - Постоянен и променлив ток
  - Електрически вериги
Основи на електрониката
  - Полупроводници
  - Електронни елементи и схеми
Аналогова електроника
Цифрова електроника
Практически приложения
Промишлена електроника
Преобразуватели и датчици

3. КОМУНИКАЦИИ

1-1 1-2

 

Основи на комуникациите
Приемане и предаване на данни
Аналогови комуникации
Цифрови комуникации
Телефония
Приложна комуникация
  - Клетъчни комуникации
  - СР5
  - Вluetooth връзка

4. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

1-1 1-2

 

Битови електрически системи
  - Охранителни и пожароизвестителни системи
 - Системи за контрол
 - Дистанционно управление
Електрически мрежи
Електрически машини и апарати
Електрически двигатели
Релета и релейни системи
Защитни елементи в електрическите вериги

5. ЕНЕРГЕТИКА

1-1 1-2


Симулиране на процесите в енергетиката
Електроцентрали
Електропреносни системи
Възобновяеми (алтернативни) източници на енергия
Релейни устройства и релейна защита
Интелигентна мрежа Smart Grid

6. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИСТЕМИ

1-1 1-2

 

Автоматизация на процесите с РLС (с емулиране на процесите в обекта)
  - Непрекъснати процеси
  - Дискретни процеси
Управление на малки системи и устройства
Големи промишлени системи за контрол
Програмиране и настройка на РLС
Промишлени мрежи Fieldbus
Моделиране на системи

7. МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ

1-1 1-2

 

Основи на механиката - статика, динамика, триене
Основни механизми
Механизми в автомобила
Леене, центробежно леене
Съпротивление на материалите
Изпитване на материалите, методи
Свойства на материалите в строителството
 - Акустично съпротивление
 - Топлопроводност
Вентилационни системи

8. ХИДРОМЕХАНИКА И АЕРОДИНАМИКА

1-1 1-2

 

Основи на хидромеханиката Ламинарен и турболентен поток Хидростатика
Измерване параметрите на флуида и потока и Движение на поток по тръбопровод и открит канал
Кавитация
Хидравлични машини
Помпи и турбини
Основи на аеродинамиката
Вентилатори и компресори

9. ТЕРМОДИНАМИКА И ТОПЛОТЕХНИКА

1-1 1-2

 

Охлаждане, принципи
Битови и промишлени хладилни системи
Нагряване и нагревателни системи
Термопомпи
Кондициониране на въздуха Охладителни кули
Топлообмен, измерване на температура и топлина
Пренос на топлина
Двигатели с вътрешно горене и турб.

10. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ

1-1 1-2

Управление на промишлени процеси
Шини за данни
Регулатори, настройка на регулатор
Датчици и изпълнителни органи
Регулиране на температура
Регулиране на налягане
Регулиране на разход
Регулиране на ниво
Регулиране на Рн
Регулиране на концентрация и проводимост

11. ХИМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ

1-1 1-2

Основи на химическите тетехнологии
Процеси в химическата пром.
Абсорбция и екстракция
Дестилация и изпаряване
Пренос на маса и дифузия
Крекинг-процес
Кристализация, Катализ
Смесване и утаяване, филтриране
Химически реактори и агрегати
Очистване на газовете
Подготовка и очистване на водата

12. ТЕХНОЛОГИИ НА ХРАНИТЕ И ВОДАТА

1-1 1-2

Процеси и агрегати в хранително-вкусовата промишленост
Пастьоризиране, Изсушаване
Хидрогенизиране, Замразяване
Филтриране
Опаковане на продуктите
Производство на мляко и млечни продукти
Производство на растително масло
Технология на месните продукти
Плодови и зеленчукови продукти

13. ОКОЛНА СРЕДА

1-1 1-2 Валежи и оросяване
Просмукване на водата в почвата
Движение на водата в русло
Движение на подпочвените води
Утаяване на твърди примеси
Очистване на водата
Филтриране и деминерализация
Омекотяване
Анаеробни и аеробни прицеси Флокулация
Обратна осмоза и ултрафилтриране
Съоръжения за очистване на водата