• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Електричество

1-1 1-2

 

Битови електрически системи
  - Охранителни и пожароизвестителни системи
 - Системи за контрол
 - Дистанционно управление
Електрически мрежи
Електрически машини и апарати
Електрически двигатели
Релета и релейни системи
Защитни елементи в електрическите вериги