• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Електроника

1-1 1-2

Основи на електротехниката
  - Постоянен и променлив ток
  - Електрически вериги
Основи на електрониката
  - Полупроводници
  - Електронни елементи и схеми
Аналогова електроника
Цифрова електроника
Практически приложения
Промишлена електроника
Преобразуватели и датчици