• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Механика

1-1 1-2

 

Основи на механиката - статика, динамика, триене
Основни механизми
Механизми в автомобила
Леене, центробежно леене
Съпротивление на материалите
Изпитване на материалите, методи
Свойства на материалите в строителството
 - Акустично съпротивление
 - Топлопроводност
Вентилационни системи