• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Химически технологии

1-1 1-2

Основи на химическите тетехнологии
Процеси в химическата пром.
Абсорбция и екстракция
Дестилация и изпаряване
Пренос на маса и дифузия
Крекинг-процес
Кристализация, Катализ
Смесване и утаяване, филтриране
Химически реактори и агрегати
Очистване на газовете
Подготовка и очистване на водата