• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Автоматизация

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА

Лаборатория за контрол и управление на моделируеми системи за автоматизация, управлявани чрез програмируеми логически контролери (PLC). Светофари, асансьори, управление на постоянно токови и променливотокови електродвигатели и др.