• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Електрически инсталации

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Битови и индустриални електрически инсталации в панелен вид. Работни маси от метална конструкция, рамки (ферми). Тренажори за електрически измервания и битови уреди.