• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Общообразователно обучение

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

Лаборатория за изучаване на процесите като статична и динамична механика, вълна, звук, електростатика, термодинамика, магнетизъм, електричество и електроника, светлина, оптика, химия, физика, биология и т.н. Предназначена за среднообразователни училища.