• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Пневматика и хидравлика

ПНЕВМАТИКА И ХИДРАВЛИКА

Тренажори по пневматика и хидравлика, както и електропневматика и електрохидравлика. Цилиндри, клапани, превключватели и всичко необходимо за изучаване на операционните принципи.