• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Училищно STEM оборудване и обучение

 

 

 

С всяка изминала година наблюдаваме все по-широкото навлизане на роботика във всички сфери на живота. Не само във високотехнологичните производства, но и в домакинствата има сложно програмируеми устройства.

 

На съвременния човек ще се налага все по-често да усвоява задълбочени знания и умения за управление и програмиране на роботизирана техника.

 

Ползите от използване на роботика в училищно обучение

Един от елементите на програмата „Индустрия 4.0”, освен автоматизирани и кибер-физични системи, е и роботика – за оборудване на иновативен STEM кабинет или център. STEM пространството е място за сътрудничество, творчество и решаване на проблеми. Тази динамична среда задължително включва и роботика.

 

Използваната роботика е иновативен начин за обучение и предлага истинско интерактивно преживяване за аудиторията. С помощта на различни роботизирани устройства у учениците се развива критично мислене и придобиват ценен опит, които да ги подготвят за бъдещи кариери не само в областта на STEM.

 

Каква роботика ще откриете в Interma?

Предлаганите от нас роботи са подбрани така, че да бъдат в най-голяма степен реално приложими в учебните часове и в обособените STEM центрове.

 

В категорията за училищно STEM оборудване сред различните устройства ще откриете:

 

учебни тренажори за запознаване на учениците с 5-осна роботизирана ръка, която се използва в индустриалните среди;

двуосови промишлени роботи, мултифункционални контролери в помощ за придобиване на познания по механичен дизайн и за технологията на позиционното проследяване;

манипулатори-роботи, даващи възможност за вникване в механичната структура на роботите и приложими за обучение в софтуерно програмиране и др.

С избор на роботика от Interma обучението е не само по-лесно, но е и модерен начин за стимулиране на творческото мислене. Ние ще ви помогнем да създадете подходяща STEM среда със специално проектирани комплекти за роботика и съответния софтуер за програмиране. В нея учениците ще се чувстват комфортно, ще се учат да програмират и проектират, да посочват проблемите и да търсят тяхното решение.