• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Зелени технологии + ВЕИ

 

Инженерите по света постоянно търсят екологични източници на енергия и може би точно днешните ученици или студенти ще бъдат откриватели на нов вид енергия.

Един от компонентите на съвременното STEM обучение е именно „Зелени технологии от възобновяеми източници”.

 

Какви са ползите от изучаването на зелени технологии?

Работейки в STEM среда по проблема за зелени технологии от възобновяеми източници, учениците ще усвоят с лекота задълбочени теоретични знания и ценен практически опит, касаещ:

 • работата на алтернативни енергийни източници;
 • технологии на производство на енергия и преобразуването ѝ;
 • основни принципи на преобразуване на слънчевата топлинна енергия;
 • отглеждането на растения в интелигентна оранжерия и др. 

С подходящо STEM оборудване по зелени технологии и ВЕИ по атрактивен и интригуващ начин учениците ще вникнат в същността на проблемите и ще бъдат стимулирани да търсят решение.

 

Какво ще откриете в Interma в помощ за обучението по зелени технологии?

STEM оборудването в категорията предлага различни варианти в зависимост от желаните цели, към които се стремите в учебните часове или практическите занятия.

 

ВЕИ тренажори

Освен модулни тренажори за генериране на електрическа енергия от източник фотоволтаични панели, интерес представляват и тренажорите за използване на слънчева енергия за топла вода.

За теоретично и практическо обучение са подходящи тренажорите за вятърна енергия, за опити с водородни горивни клетки и прочее.

 

ВЕИ учебни комплекти

Как се произвеждат органични горива, как функционират горивните клетки, как се използва слънчева фотоволтаична енергия – за отговора на тези и други въпроси ще помогнат различните учебни комплекти.

 

Смарт и STEM оранжерии

Интелигентните оранжерии дават ясна представа по какъв начин могат да бъдат интегрирани модерните техники за култивиране със система за мониторинг, базирана на сензори и специална технология.

Обучението по зелени технологии означава възпитание в научна етика, новаторство и уважение към природата и съхраняване на ресурсите ѝ. Със своето качествено оборудване Interma ще се погрижи да улесни всички усилия в посоката към едно по-зелено бъдеще.