• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

3D Технологии

 

 

 Използването на 3D технологии придобива все по-голямо значение в обучението и практиката. Те са подходящи за всички образователни нива и се интегрират лесно в учебната STEM среда.

 

Как подобряват обучението 3D технологиите?

Дигиталното обучение вече е неразделна част от съвременното образование на учениците и студентите. То прави подготовката на висококвалифицирани кадри по-достъпно, интригуващо и създаващо възможност за бързо адаптиране към динамиката на сектора.

 

Чрез боравенето с 3D технологии в STEM кабинет или център, обучаващите се ще бъдат по-мотивирани, с лекота ще разгърнат потенциала си и ще получат още редица ползи като:

 • По-голяма ангажираност и активност в процеса на учене;

 • Развиване на уменията за вземане на решения и работа в екип;

 • Подобряване на учебната практика и творчески подход към реални проблеми;

 • Ускоряване на триизмерното мислене.

 

Усвоявайки знания и опит с помощта на 3D технологиите, младите хора ще обогатят способностите си, ще откриват нови таланти и интереси в различни направления.

 

Какви 3D технологии ви предлага Interma?

Ако сте решили да подобрите вашето STEM пространство чрез 3D технологии, доверете се на Interma. Благодарение на предложенията от последно поколение ще постигнете всички свои образователни цели.

 

В зависимост от целите, към които се стремите, може да изберете:

 • Обработващи машини: комбинирани стругове за дърво и метал; хоризонтални стругове за обработка на сфери, радиуси и различни стоманени и метални контури; вертикални и настолни фрезови машини с директно задвижване, работещи безшумно и с усъвършенствано управление със сензори и много други;

 • 3D принтери – фундаментални 3D технологии за 3D моделиране от концепцията на обучаващия се до физическото производство на обект;

 • Компютърно управляеми 3D системи със софтуер, съвместим с индустриалните стандарти, подпомагащ изучаването на физични процеси и явления.

С иновативните и висококачествени 3D технологии от Interma учениците и студентите получават възможност за участие в цялостния процес на разработка и производство на продукт. Надграждайки основното им обучение, те ги подготвят за бъдеща кариера и им осигуряват важно предимство пред конкуренцията.