• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Биомедицина

BIOMED BIOMED2 Биоинженерството е дисциплина, която използва методологии и технологии, типични за
инженерството за обясняване, определяне и решаване на медико-биологични проблеми чрез
тясно сътрудничество между специалисти от различни сектори, т.е. инженери и доктори -
биолози. Основната цел на биомедицинското инженерство е развитиенто на необходимия
инструментариум за различни приложения от медицинската практика като диагностика,
терапия и рехабилитация.