• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Екология и околно среда

1-1 1-2 Валежи и оросяване
Просмукване на водата в почвата
Движение на водата в русло
Движение на подпочвените води
Утаяване на твърди примеси
Очистване на водата
Филтриране и деминерализация
Омекотяване
Анаеробни и аеробни прицеси Флокулация
Обратна осмоза и ултрафилтриране
Съоръжения за очистване на водата