• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Електричество

 

Битови електрически системи
  - Охранителни и пожароизвестителни системи
 - Системи за контрол
 - Дистанционно управление
Електрически мрежи
Електрически машини и апарати
Електрически двигатели
Релета и релейни системи
Защитни елементи в електрическите вериги