• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Електроника

1-1 1-2

Основи на електротехниката
  - Постоянен и променлив ток
  - Електрически вериги
Основи на електрониката
  - Полупроводници
  - Електронни елементи и схеми
Аналогова електроника
Цифрова електроника
Практически приложения
Промишлена електроника
Преобразуватели и датчици