• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Контрол на процесите

1-1

Управление на промишлени процеси
Шини за данни
Регулатори, настройка на регулатор
Датчици и изпълнителни органи
Регулиране на температура
Регулиране на налягане
Регулиране на разход
Регулиране на ниво
Регулиране на Рн
Регулиране на концентрация и проводимост