• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Механика

1-1 1-2

 

Основи на механиката - статика, динамика, триене
Основни механизми
Механизми в автомобила
Леене, центробежно леене
Съпротивление на материалите
Изпитване на материалите, методи
Свойства на материалите в строителството
 - Акустично съпротивление
 - Топлопроводност
Вентилационни системи