• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Механика на флуидите

1-1 1-2

 

Основи на хидромеханиката
Ламинарен и турболентен поток
Хидростатика
Измерване параметрите на флуида
и потока и Движение на поток
по тръбопровод и открит канал
Кавитация
Хидравлични машини
Помпи и турбини
Основи на аеродинамиката
Вентилатори и компресори