• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Мехатроника и автоматизация

1-1 1-2

 

Автоматизация на процесите с РLС (с емулиране на процесите в обекта)
  - Непрекъснати процеси
  - Дискретни процеси
Управление на малки системи и устройства
Големи промишлени системи за контрол
Програмиране и настройка на РLС
Промишлени мрежи Fieldbus
Моделиране на системи