• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Термодинамика и термотехника

1-1 1-2

 

Охлаждане, принципи
Битови и промишлени хладилни системи
Нагряване и нагревателни системи
Термопомпи
Кондициониране на въздуха Охладителни кули
Топлообмен, измерване на температура и топлина
Пренос на топлина
Двигатели с вътрешно горене и турб.