• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Хранителни и водни технологии

1-1 1-2

Процеси и агрегати в хранително-вкусовата промишленост
Пастьоризиране, Изсушаване
Хидрогенизиране, Замразяване
Филтриране
Опаковане на продуктите
Производство на мляко и млечни продукти
Производство на растително масло
Технология на месните продукти
Плодови и зеленчукови продукти