• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Техническо образование

tehnichesko

Каталог Средно и Висше образование

sredno

Каталог Автомобилизъм

двигатели

Да се инвестира в учениците и студентите да придобият знания и умения с цел професионална реализация и модернизиране на професионалното образование, това са стратегическите задачи на МОН!

Училищно оборудване

Училищно оборудване от ИНТЕРМАШИНЕКС  ООД. Фирмата  предлага училищно  оборудване за техническите професионални гимназии и за следващите нива на техническо  образование и квалификация.

Училищното  оборудване се състои от различни форми на учебно оборудване:

·         Училищно  оборудване като учебни технически модули, които обхващат следните области: основи на електричеството в автомобила, електричество и електромагнетизам, електрозахранвания; електронни устройства, усилватели, цифрова електроника; телекомуникации; микропроцесори и микроконтролери, биомедицински приложения : ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ; измерване на пулс, кръвно налягане, температура;  магнитотерапия, електростимулация,  лазерна терапия, йонофореза, ултразвук.

·         Училищно  оборудване като стендове за обучение; които представляват работни места с електрическо захранване,  рамки или табла за разполагане на компоненти (електрически инсталации , битова автоматизация) и опорни бази за закрепване на двигатели и трансформатори.

Те  са подходящи за практически упражнения по сглобяване на електрически инсталации,  двигатели и трансформатори и създаване на практически умения за работа с тях

·         Училищно  оборудване като технически симулатори, които са застъпени  в области като автомобилизъм  (автотроника) с всички възможни процеси в устройството и  управлението на автомобила

·         Термотехника  (термотроника)  -  климатизация , хладилни съоръжения за бита и търговски,  топлообменни съоръжения и за загряване на вода и др.

·         Училищното  оборудване като тренажори, които  представляват мултидисциплинарни лаборатории, които изучават различни процеси и действия и дават възможност за управлението им  чрез задаване на променливи параметри. Те са застъпени в следните области: автоматизация и управление на процеса (PLC, датчици и превключватели, регулиране на мотори , хидравлика и пневматика); робототехника;  електрически машини; енергетика : "интелигентна мрежа" за генериране, разпределение и потребление на  електрическа енергия, телекомуникации; възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични, вятърни , соларно термични,  водни : турбини, водородни клетки и смесени); петролно газови  тренажори ( химически процеси).

Конфигурации от училищно оборудване

ИНТЕРМАШИНЕКС предлага конфигурации от училищно оборудване, ориентирани към обучение по технически специалности, търсени на пазара на труда като електротехници , хладилни техници, техници в областта на телекомуникациите (LAN мрежи и др. ) битовите и индустриални инсталации и автоматизация и др.

Училищното оборудване, е разработено с оглед развиване на чисто практически , технически умения, като монтиране на инсталации, сглобяване на мотори и трансформатори от реални промишлени елементи, инсталиране на безжичен ИНТЕРНЕТ, отстраняване на повреди и др.

Всички тези умения, придобити с подходящо училищно оборудване подготвят учениците от професионалните технически гимназии за работа непосредствено след завършване и за добра реализация на трудовия пазар.

Учебни модули

Училищното оборудване се предлага в няколко различни форми:

Учебни модули с определена завършена функция. Те могат да работят както самостоятелно, така и обвързани в система. Могат да работят в ръчен режим или да се управляват от софтуер, свързани с компютър

Интермашинекс ООД предлагаме технически модули за обучение по:

- технически учебни модули по основи на електричеството в автомобила

- учебни модули по електричество и електромагнетизам, електрозахранвания

- технически модули по електронни устройства, усилватели, цифрова електроника

- технически тренировъчни модули по - телекомуникации

- технически учебни модули по биомедицински приложения : ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ; измерване на пулс, кръвно налягане, температура;  магнитотерапия, електростимулация,  лазерна терапия, йонофореза, ултразвук

- технически учебни елементи по микропроцесори и микроконтролери

- други видове модули

 

logo