• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Индустрия 4.0

 

 

След механизацията, масовото производство и автоматизацията, известни като Индустрия 1.0, 2.0 и 3.0, днес Индустрия 4.0 вече представлява Четвъртата индустриална революция – Ерата на дигиталните технологии.

За всеки индустриален сектор са нужни работници с дигитални умения, а това изисква задълбочена, достъпна и стимулираща творческото мислене подготовка в съвременното образование.

 

Каква е технологичната основа на Индустрия 4.0?

За технологична основа на Индустрия 4.0 служат цифрово интегрирани системи, подпомагащи автоматизирането на производствените процеси и автоматичното им управление.

Новите технологични решения с водеща роля са изкуственият интелект, цифровите платформи, машинното самообучение, интелигентните мобилни приложения и др.

Индустрия 4.0 всъщност обобщава все по-интензивното внедряване на иновативните  дигитални технологии в съвременната икономика. А образование в синхрон с изискванията на Индустрия 4.0 допринася в най-голяма степен за постигане на истински важната цел – учениците и студентите да придобият умения, благодарение на които да бъдат конкурентноспособни и квалифицирани кадри на пазара на труда.

 

Как помага Interma за постигане на високотехнологична среда?

Индустрия 4.0 е основен компонент от STEM обучението. Особено подходящи за оборудване на желаното STEM пространство са предлаганите от Interma:

 

Автоматизирани и кибер-физични машини

За да решат практически проблеми посредством проектиране и изграждане на електронни схеми, обучаващите се могат да използват комплекти за изследване. Те ще им помогнат да разработят система за автоматичен контрол на врата, склад, транспортна лента и др., а индустриалният софтуер от ново поколение позволява създаването на собствени проекти.

 

Роботика

Като задължителен компонент от Индустрия 4.0, роботите могат да се включат успешно в обучението. С подходящ тренажор се придобиват умения за това как се управлява 5-осова механична ръка; с двуосов промишлен робот се научава повече за технологията на позиционното проследяване; с манипулатор-робот се добива представа за механичната структура на роботите, които се използват в промишлените сектори.

С тези и други системи и устройства от Interma ще постигнете по-добри резултати в обучението за успешната реализация на младите хора, от които зависи динамичното бъдеще на Индустрия 4.0.